Kundstyrt konsultbolag

Pacta Guideline är konsultbolaget för Sveriges kommuner och regioner samt statliga organisationer. Konsultbolaget utför också uppdrag där politiskt styrd verksamhet samverkar med privat företagssektor och ideell verksamhet. Pacta Guideline är ett kundstyrt konsultbolag. Tjänsterna utformas i nära samverkan med uppdragsgivarna. Uppdrag utförs i nätverk med konsulter och forskare. Pacta Guideline finns i Göteborg och arbetar främst i de skandinaviska länderna. I bolaget ingår firman Photostudios. Pacta Guideline och Photostudios grundades år 2000 av Bengt Lorentzon.

Expertområden:
Analys organisationer
Följeforskning, research
Processanalys- och utveckling
Strategi
Utvecklingsprojekt
Utvärdering, uppföljning
Verksamhets- och organisationsstyrning

Patent- och registreringsverket har 2013-03-01 registrerat varumärket Best Praxis®.