Konsultbolaget för Sveriges Kommuner och Regioner

Pacta Guideline Styrelsen R&D EU Published
 

Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg

031-775 00 25, 0709-75 70 25

En framgångsfaktor för kunden